Na Hale O Maui

coordinates: 
POINT (-156.3319253 20.7983626)